Koolina nulk

Üldiseloomustus

Koolina ehk Kepivalla nulk. Nulga nimi on tulnud Koolina mõisalt, mille rahvas ristis kepivallaks. Teisisõnu tähistab see nimetus inimese allutamist mõisavalitsusele ehk kepihirmu alla. Setomaa eripäraks oli mõisate vähesus. Suurem osa setodest olid Petseri kloostri talupojad.

Pärimus

Seto keel on lõunaeesti keele (murde) murrak.
Seto keel on põline ja piirkondlik keel, mis kuulub UNESCO ohustatud keelte hulka. Seto keel tundub eesti keele kõnelejale võru keelega väga sarnane, kuid setod ja võrokesed ise peavad oma keeli selgelt erinevaks. Seto keeles on rohkem slaavi algupäraga laensõnu (tsäi – tee, tsässon – kabel). Kindel tunnusmärk on seesütleva käände lõpp: võru keeles on selleks -n (mõtsan – metsas), seto keeles -h (mõtsah).

Ülesanne

Kuulake erinevaid helikatkendeid ja arvake ära, milline on seto ja milline võro keel?

LAPSEKENE 1

LAPSEKENE 2

LAPSEKENE 3

POISS 1

POISS 2

POISS 3

KARJAS 1

KARJAS 2

KARJAS 3

etEstonian