Mokornulk

Üldiseloomustus

Mokornulk oli Setomaa jõukamaid piirkondi, siinsed maad olid viljakad ja rahvas jõukas. Nulgast on pärit ainsad kirjalikud teated Peko kultusest, mis püsis siin kuni 20. sajandi alguseni. Eelkristlikust ajast pärit viljakusejumala Peko au sees hoidmine räägib Seto kultuuri järjepidevusest, selle mälust ja eripalgelisusest.

Kõige laiemalt öeldes saame kultuuriks pidada kõike seda, millele inimene on andud tähenduse. Kultuur on tähendusega sümbolite kogum. Nii on inimkond leiutanud müüdid, rituaalid, kombed, religiooni ja kõik teised kultuurinähtused.

Pärimus

 

Ülesanne

Valige loetelust kultuurile iseloomulikud tunnused. Vihjed leiate puude pealt. Proovige teha vahet üldiste ja setodele omaste kultuurinähtuste vahel.

etEstonian