Poloda nulk

Üldiseloomustus

Poloda nulk on Setomaa nulkadest suurim. Siit läksid läbi olulised veeteed, mis ühendasid Setomaad Peipsi ja Pihkva järve teiste piirkondadega. Poloda nulk oli ühtlasi ka Setomaa põhjapiiriks. Põhjapiir jooksis piki Võhandu jõge, suurimaks piiriasulaks oli Võõpsu.

Silmapiir tähistab vaatevälja ulatust, ülekantud tähenduses võib selle all mõista ka teadmisi. Kui seto mehed olid 20. sajandi alguses üsna liikuvad ja muu ilmaeluga hästi kursis, siis seto naiste teadmised elust-olust piirdusid peamiselt oma külas ja kodus kuuluga. Nii said seto naistest traditsioonide alal hoidjad ja järjepidevuse kandjad. Setode kultuur ja pärimus on naiste silmade ja hinge peegeldus.

Pärimus

 

Ülesanne

Otsige maastikult üles koht, kus näete korraga kaheharulist mändi ja harali kuuske. Hinnake, kui kaugele ja mis ilmakaarde jääb Vene Föderatsiooni kontrolljoone post.

etEstonian