Seeritse nulk

Üldiseloomustus

Irboska naabernulk Seeritse on üks kolmest Setomaa piirkonnast, mis jääb täna täielikult Vene Föderatsiooni territooriumile. Kunagist jõukat nulka ümbritsevad kolmest küljest vene külad. Piirkonna keskus asub Radaja külas. Radajal peetakse 28. augustil Maarjapäeva kirmast, Radajat, mis on setode jaoks väga oluline.

Rõõm on inimese üks põhiemotsioone. Olenemata kultuurist suudavad inimesed ühtviisi kogeda seitset põhiemotsiooni, milleks on:

– Rõõm
– Kurbus
– Üllatus
– Viha
– Hirm
– Jälkus
– Põlgus

Me väljendame rõõmu väga erineval viisil. Me võime rõõmust naerda ja nutta, tantsida ja laulda, möirata ja mõmiseda. Rõõmu väljenduse piirid on laiad ja see, kuidas me rõõmu väljendame, sõltub paljudest asjaoludest. Suurimat rõõmu arvatakse tundvat inimest siis, kui ta saab seda teistega jagada – ehk teha rõõmust topeltrõõmu.

Setode ühiseks rõõmu väljendamise kohaks on alati olnud külapidu ehk kirmas. Kirmaseid peetakse kirikute ja tsässonate nimipühakute päevadel. Kirmased on perepühad, mil tullakse kokku, et olla koos kunagiste ja tänaste pereliikmetega.

Pärimus

Kõik, keda teadsin, olid Radajal. Petseri-taguses Seeridsä nulgas kõneldud teistmoodi ja seda kanti hüütud ka Krõstusõ nulk, sest sealsed inimesed nimetavat oma kõnes Kristust sõna alla ja sõna peale. Anna Tammeorg

Eestlased on ikka kehvemad, nemad nutavad pisaratega, aga seturahvas nutab sõnadega
(Remmel 1997:287-288)

Ülesanne

Kuulake ja vaadake erinevaid tunnete väljendusi ja proovige ära arvata, millised neist tähistavad rõõmu.

etEstonian