Üle-Pelska nulk

Üldiseloomustus

Nulk on nime saanud Pelska küla järgi. Küla andis nime ka nulgast läbivoolavale Pelska jõele, mis suubub Piusa jõkke. Saviste kallastega Piusa jõgi on Setomaa sümboleid. Nulgas oli arvestaval tasemel savitööstus, siin tegustes keraamikakool ning ESTO šamott-telliste vabrik. Nulga keskseimaks paigaks oli Võmmorski küla.

Hirm on inimese üks põhiemotsioone. Olenemata kultuurist suudavad inimesed ühtviisi kogeda seitset põhiemotsiooni, milleks on:
– Rõõm
– Kurbus
– Üllatus
– Viha
– Hirm
– Jälkus
– Põlgus

Isegi näoilmed pidavat neil emotsioonidel olema ühesugused.

Pärimus

 

Ülesanne

Setodel oli tavaks kinkida sündinud lastetele kindla mustriga kindaid. Arvati, et see kaitseb last kurja silma eest. Valige piltide hulgast välja õige mustriga kindad.

etEstonian